LỌ TĂM TIÊU

10.800 

SP của nhựa Song Long
Kích thước cao 9cm, đk 5cm
Màu sắc: Thân trong , nắp màu nâu hoặc trắng