MỨT LỌ HÀNG KHÔNG

12.000 


MỨT LỌ DÙNG TRÊN MÁY BAY: Mứt trái cây đóng lọ thuỷ tinh. Với nhiều vị rất ngon. Mứt đa số là dâu và cam, còn nho, cherry ít hơn